Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Hostal Amsterdam Backpackers

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Valparaiso
Tài sản tốt nhất trong Valparaiso
Tài sản rẻ nhất trong Valparaiso

Tài sản phổ biến nhất trong Chile
Tài sản tốt nhất trong Chile
Tài sản rẻ nhất trong Chile

Ký túc xá độc nhất trong Valparaiso, Chile
Hostal Amsterdam Backpackers

Nhà trọ

One of the only hostels in Valparaiso with a bar attached, it is a great place to meet people from all over and enjoy nighttime bbq´s and parties