Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Hostal Amsterdam Backpackers

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Valparaiso
Tài sản tốt nhất trong Valparaiso
Tài sản rẻ nhất trong Valparaiso

Nhất Chile
Tài sản tốt nhất trong Chile
Tài sản rẻ nhất trong Chile

Các ký túc xá và ba lô mát nhất trong Valparaiso, Chile
Hostal Amsterdam Backpackers

Nhà trọ

One of the only hostels in Valparaiso with a bar attached, it is a great place to meet people from all over and enjoy nighttime bbq´s and parties