Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Hostal de la Barra

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Santiago
Tài sản tốt nhất trong Santiago
Tài sản rẻ nhất trong Santiago

Tài sản phổ biến nhất trong Chile
Tài sản tốt nhất trong Chile
Tài sản rẻ nhất trong Chile

Đặt phòng cho kỳ nghỉ mùa đông
Hostal de la Barra

Nhà trọ

Best Location in Santiago