Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Hostel Mundo Maya

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Cancun
Tài sản tốt nhất trong Cancun
Tài sản rẻ nhất trong Cancun

Nhất Mexico
Tài sản tốt nhất trong Mexico
Tài sản rẻ nhất trong Mexico

Du lịch ba lô và backpackers hostels
Hostel Mundo Maya
4.5   

Đọc 1 bài đánh giá

Nhà trọ

Our hostel is located in downtown Cancun a few minutes walk of the most important public squares and gardens of the city, as well as bars and restaur