Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Hostel Mundo Maya

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Cancun
Tài sản tốt nhất trong Cancun
Tài sản rẻ nhất trong Cancun

Tài sản phổ biến nhất trong Mexico
Tài sản tốt nhất trong Mexico
Tài sản rẻ nhất trong Mexico

Hostel Mundo Maya
Hostel Mundo Maya
4.5   

Đọc 1 đánh giá

Nhà trọ

Our hostel is located in downtown Cancun a few minutes walk of the most important public squares and gardens of the city, as well as bars and restaur