Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Leanback Hostel Budapest

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Budapest
Tài sản tốt nhất trong Budapest
Tài sản rẻ nhất trong Budapest

Nhất Hungary
Tài sản tốt nhất trong Hungary
Tài sản rẻ nhất trong Hungary

Trang web đặt chỗ du lịch đáng tin cậy nhất
Leanback Hostel Budapest
3.2   

7 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Our hostel is the newest in Budapest