Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Leanback Hostel Budapest

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Budapest
Tài sản tốt nhất trong Budapest
Tài sản rẻ nhất trong Budapest

Nhất Hungary
Tài sản tốt nhất trong Hungary
Tài sản rẻ nhất trong Hungary

Điểm đến chất lượng cao
Leanback Hostel Budapest
3.2   

7 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Our hostel is the newest in Budapest