Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Leanback Hostel Budapest

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Budapest
Tài sản tốt nhất trong Budapest
Tài sản rẻ nhất trong Budapest

Nhất Hungary
Tài sản tốt nhất trong Hungary
Tài sản rẻ nhất trong Hungary

ĐÃ CẬP NHẬT 2018 Giảm giá cho kỳ nghỉ trong Budapest, Hungary
Leanback Hostel Budapest
3.2   

7 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Our hostel is the newest in Budapest