Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

My Corner Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Yerevan
Tài sản tốt nhất trong Yerevan
Tài sản rẻ nhất trong Yerevan

Nhất Armenia
Tài sản tốt nhất trong Armenia
Tài sản rẻ nhất trong Armenia

Tìm tôi ký túc xá và những nơi để ăn trong Yerevan, Armenia
My Corner Hostel

Nhà trọ

Hostel “My Corner” is a newly opened hostel, located in the heart of downtown-Cascade, giant stairway with fountains and sculptures. The stairs afford walkers unobstructed views of central Yerevan and Mount Ararat.