Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

My Corner Hostel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Yerevan
Tài sản tốt nhất trong Yerevan
Tài sản rẻ nhất trong Yerevan

Tài sản phổ biến nhất trong Armenia
Tài sản tốt nhất trong Armenia
Tài sản rẻ nhất trong Armenia

Những nơi dễ chịu ở lại
My Corner Hostel

Nhà trọ

Hostel “My Corner” is a newly opened hostel, located in the heart of downtown-Cascade, giant stairway with fountains and sculptures. The stairs afford walkers unobstructed views of central Yerevan and Mount Ararat.