Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Mystic Jaisalmer

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Jaisalmer
Tài sản tốt nhất trong Jaisalmer
Tài sản rẻ nhất trong Jaisalmer

Nhất India
Tài sản tốt nhất trong India
Tài sản rẻ nhất trong India

Địa điểm du lịch với ký túc xá và ba lô
Mystic Jaisalmer
4.7   

Đọc 1 bài đánh giá

Khách sạn

We are a unique Budget hotel based in the desert City of Jaisalmer in the exotic province of Rajasthan, India. We offer pristine, comfortable and stylishly decorated rooms in a relaxed atmosphere and are dedicated in providing pleasant, friendly service.