Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Providencia Bed and Breakfast

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Santiago
Tài sản tốt nhất trong Santiago
Tài sản rẻ nhất trong Santiago

Nhất Chile
Tài sản tốt nhất trong Chile
Tài sản rẻ nhất trong Chile

Các ký túc xá nhỏ và ký túc xá ở mọi quy mô trong Santiago, Chile
Providencia Bed and Breakfast
3.7   

4 Tổng số đánh giá

Giường và bữa sáng

It is located in Providencia distrit, only 6 minutes from Manuel Montt metro station.