Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Providencia Bed and Breakfast

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Santiago
Tài sản tốt nhất trong Santiago
Tài sản rẻ nhất trong Santiago

Tài sản phổ biến nhất trong Chile
Tài sản tốt nhất trong Chile
Tài sản rẻ nhất trong Chile

Tìm mức giá thấp và dự trữ nhà nghỉ dành cho thanh thiếu niên ở Santiago
Providencia Bed and Breakfast
3.7   

4 Tổng số đánh giá

Giường và bữa sáng

It is located in Providencia distrit, only 6 minutes from Manuel Montt metro station.