Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Providencia Bed and Breakfast

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Santiago
Tài sản tốt nhất trong Santiago
Tài sản rẻ nhất trong Santiago

Tài sản phổ biến nhất trong Chile
Tài sản tốt nhất trong Chile
Tài sản rẻ nhất trong Chile

Tham gia chương trình nhà nghỉ tốt nhất trên thế giới
Providencia Bed and Breakfast
3.7   

4 Tổng số đánh giá

Giường và bữa sáng

It is located in Providencia distrit, only 6 minutes from Manuel Montt metro station.